Asset Publisher Asset Publisher

Szkółkarstwo leśne

Odrębną część działań hodowli lasu stanowi szkółkarstwo leśne. Ma za zadanie produkcję materiału sadzeniowego, wykorzystywanego do odnowień i zalesień.

Materiał ten stanowią sadzonki drzew i krzewów, wykorzystywane przede wszystkim na: realizację odnowień, wykonywanie poprawek, dolesień, wprowadzanie podszytów, czy zalesienia nowych powierzchni nieleśnych. Produkcja sadzonek obejmuje etapy od nasiona, siewki poprzez sadzonki jednoroczne (jednolatek), aż po starsze (wielolatki). 

Aby szacunkowo określić wielkość zapasu sadzonek znajdujących się na danej szkółce musimy przeprowadzić ocenę produkcji szkółkarskiej. Wykonujemy ją dla każdego znajdującego się na szkółce gatunku. Możliwie dokładne oszacowanie liczby sadzonek pozwala na określenie, czy zapas wyprodukowanych sadzonek jest wystarczający dla zaplanowanych odnowień i zalesień oraz poprawek w roku następnym, czy też nie. Dokładne liczenie sadzonek odbywa się na odcinkach 1 metrowych danej taśmy, gdzie ustala się ilość sadzonek I i II klasy jakości, którą mnożymy przez długość taśmy z danym gatunkiem.