Asset Publisher Asset Publisher

Leśna Mapa Numeryczna

Mapa jest to forma graficzna przedstawiająca wybrany obszar w danej skali. Oprócz skali posiada również treść, legendę, kierunek północy, i wiele innych elementów pozwalających ją nam zrozumieć i poprawnie odczytać. Najprostsze znaki graficzne wykorzystywane do prezentacji różnych obiektów to punkt, linia i poligon. Mapy możemy podzielić na analogowe i cyfrowe.

Mapa analogowa to najprościej mówiąc mapa „papierowa”, wykonywana ręcznie.

Mapa cyfrowa jest mapą, przystosowaną do komputerowego przetwarzania zawartych na niej danych geograficznych. Jej działanie opiera się na połączeniu elementów graficznych z przypisanymi do nich w formie elektronicznej informacjami (inaczej, przetworzone dane kartograficzne do postaci cyfrowej). Tego rodzaju mapa może obejmować dowolny obszar, możemy ją również dowolnie przybliżać i oddalać, są  dokładniejsze i stale uzupełniane, dzięki czemu nie tracą na swojej aktualności. Mapy cyfrowe wykorzystywane są w wielu miejscach, m.in. w geodezji i kartografii, planowaniu przestrzennym, urbanistyce, architekturze, wycenie nieruchomości, nawigacjach, itd. Mapy cyfrowe znalazły swoje zastosowanie również w Lasach Państwowych jako Leśna Mapa Numeryczna ( LMN).

Leśna Mapa Numeryczna służy przede wszystkim do zarządzania zasobami leśnymi realizowanymi przez Lasy Państwowe. Wszelkie prace związane z wykorzystaniem technologii GIS w leśnictwie prowadzone są przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Na takiej mapie ( w zależności od rodzaju mapy) widoczny jest: podział powierzchniowy lasu, drogi leśne, drogi pożarowe, zbiorniki wodne, zabudowania, itp. LMN ma również możliwość podłączenia ortofotomapy.[1]