Lista aktualności Lista aktualności

Projekt budowy dwóch wież PPOŻ

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” – PPOŻ Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 78 894 108,59 PLN Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 56 500 000,00 PLN

Nadleśnictwo Nowogard, na mocy zawartego porozumienia,  realizuje Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu projekt  - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  -   którego głównym celem  jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary  w lasach oraz szybkie  i sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia.

 

LEPIEJ ZAPOGIEGAĆ NIŻ GASIĆ.